دسته : کامپیوتر و فناوی اطلاعاتتاریخ: 2018/02/05
مشکل تلگرام امروز

با توجه به اینکه تلگرام بعد از حدود دو هفته مسدود بودن در ایران مجدداً رفع مسدودیت شده است ، اما همچنان کانال هایی با محتوایی مجرمانه و خشونت آمیز به کار خود ادامه می دهند !

درخصوص مسدودیت اپلیکیشن ارتباطی تلگرام در ایران ، دولت و وزارت ارتباطات ، تشویق به خشونت و به خطر انداختن امنیت ملی را از جمله دلایل خود برای این مسدودیت عنوان کرده بودند . با توجه به اینکه کانال های ضد نظام و مروج خشونت و جرم در کشور ، همچنان درحال ادامه فعالیت خود در این اجتماع مجازی می باشند ، محمد جواد آذری جهرمی ، وزارت ارتباطات کشورمان در این خصوص تأکید کرد که این وزارتخانه همچنان درحال مذاکره و رایزنی با مدیر تلگرام می باشد !

وزارت ارتباطات گفته است که رفع مسدودیت تلگرام در کشورمان موقتی می باشد و درصورتیکه مدیران تلگرام فکری به حال این کانال های مروج خشونت و جرم نکنند ، مجدداً این اپلیکیشن مسدود شده و اجازه فعالیت را برای کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی با محدودیت همراه خواهند کرد .

در این خصوص گویا مدیران تلگرام به هشدارهایی که به این قبیل کانال ها می دهند اشاره کرده اند اما این امر مورد تأیید مدیران کشور نبوده و درخواست واکنش جدی تری را با اینگونه فعالیت ها دارند .

حال باید منتظر ماند و دید آینده این اپلیکیشن در کشورمان به چه صورت خواهد شد …